Reklam

gelecek partisi

DEDEMLİDE KULLANILAN KELİMELER

DEDEMLİDE KULLANILAN  KELİMELER….
·         Zavrak : Pencere
·         Muharı : Baca
·         Dıkım :  Biraz
·         Gıymık : Küçük
·         Çiyecik : mini
·         Bunar : Pınar
·         Gümpür : patates
·         Çıkla : Aynısı , benzeri
·         Gupa : Bardak
·         Hadan : Ben yaptım oldu
·         Tevellüt : Tertip
·         Gavenez : Domates
·         Evlek : Tarla
·         Gedeve : Bahçe arıkları
·         Çilpi : ince ağaç dalları
·         İfrit : Nefret
·         Gen : A) İz,bellek,nişan B) Ekilmemiş tarla
·         Bük : Derek kenarı
·         Kevkür : Keskinliğini kaybetmiş bıçak
·         Gevge : Dengesiz malzeme
·         İreng : oyalama ,meşgul etme
·         Peşkir : Havlu
·         Bittik : Pide
·         Fidicin : serçe yavrusu
·         Düğüşşüm : Dana ve İneklere çağırma İltifatı
·         Kömbe : Taş Fırın ekmeği
·         Eşgere : Rüyada olmayan,uyanık iken
·         Eğme : Baston
·         Zağar : Avare,boş gezen
·         Eğirçmet  : Kirman
·         Çapıt :  Pamuk dokuma kumaşı
·         Tevek : Yaprak
·         Gücük : Evlerin Dış duvarı köşesi
·         Ülüya : Hakikaten,öyle ya
·         Sındı : Makas
·         Tüngül : Yuvarlanma
·         Boduç : Testi
·         Çimke : Zerre
·         Çemkirmek : Öfkeli nara atmak
·         En Güce : Nasıl olsa,mecburen
·         Sıd :  Ödü patlamak
·         Tirki  : Derin yayvan tepsi
·         İsehel : Biraz sonra
·         Ellehelem : Acaba,sanırım
·         Göynek : Atlet
·         İşlik : Beyaz gömlek
·         Bülüç : Serçe yavrusu
·         Goyak : Arık,su kanalı
·         Yuvak : Taş silindir
·         Mesmet : Senit
·         Ellik : Eldiven
·         Büngül : Köşe bucak
·         Belen : Mini tepe
·         Aydaş : Kıskanç çocuk
·         İba : Sabah oluşan Çiy nem
·         Gönemen : Fırsatçılık
·         Annah : Deme yahu
·         Adıysam : Halbuki,zira
·         Sümesiye : Boşu boşuna
·         Ehliz : Efendi,uysal
·         Fisilce : Sivilce
·         Nöğürün: Ne yapan
·         Garsamba- lık : Lüzumsuz eşyaların kapladığı alanlar
·         Hanay  : üzerine arı kovanı yapılabilen yüksekçe bir sütun
·         Çobansalık : Çardak
·         Alçak dam : Köy evlerinde balkon şeklinde kullanılan balkon
·         Susak : Ağaçtan yapılan oyma saplı su İçme aracı
·         Kulaklı : İki tarafında sapı olan orta boy bakır kazan
·         Kulp : sap
·         Guşana : orta boy bakır kazan
·         Küsk : Kapı Kilitleme Aparatı
·         Pırtı : Yatak – yorgan gibi bezli aparatlar
·         Mertek : Yaklaşık 1 mt. uzunluğu ve 30 – 35 cm çapında taş evlerin yapımında duvar aralarına kullanılan yuvarlak ağaç
·         Hatıl : Taş duvar yapımında duvar arasına paralel olarak konulan köşeli hale getirilmiş ağaç
·         Doma : Evlerin Dam üzerindeki Toprağın dam dışına kaymasını önlemek için dam kenarına konulan Lata tahtasını sabitlemekte kullanılan  L tipi ağaç parçası
·         Keş : Küflü keçi peyniri
·         Ocaklık : Şömine
·         Şerevle : Dağlarda biçilmiş otların demetlenip kurutulmaya bırakılmış hali
·         Curba : tepilmiş üzümün sap ve çekirdek atıkları
·         Şırahna : Üzüm tepilen yar
·         Kepennik : Ev içerisinden izbe kısmına inmek işin kullanılan yere yatay  bulunan mini kapı veya kapak
·         Geriz : Bir alandan başka bir alana su tahliyesi sağlamada kullanılan ağaçtan oyma su kanalı
·         Helke : Kova
·         Pardı :Ağaçın lata haline getirilip  evlerin Tavan kısmına döşenen hasır döşemesi
·         Tahtabaşı :  Tahtadan yapılmış raf
·         Uçgur :  Çamaşır lastiği
·         Özek : Güç – kudret …özeğim üzüldü
·         Çırpıt :  meyvesi bol olan ağaç dalı
·         Buy – Buymak : Donma derecesinde üşümek
·         Gasdan : Şakadan ,Yalancıktan
·         Dağar : Şırahane  oluk önüne konulan topraktan yapılmış derin kap
·         Dağan : Yayık yaymak için yayığın askıda kalmasını sağlayan üç adet mini çavdırma benzeri ağaç
·         Dayak  : Ağaçtan yapılmış merdiven
·         İdare : Kandil
·         Maşraba :Saplı su bardağı
·         Hımbıl : Eğlenceli bir oyun ismi
·         Habıç Etmek : Annenin çocuğu sırtına alıp taşıması
·         Dabış : Yaşça büyük  kişilerin afacan erkek çocuklara yarı şaka yarı ciddi serzeniş nidası
·         Tokurcak :Tahtadan yapılma çamaşır yıkarken çamaşıra vurulan yatay saplı tahta aparat
·         Haranı : Bakırdan yapılmış büyük kazan
·         Ülük : İbrik ve çaydanlık gibi eşyaların oluk kısmı
·         Tapırdamak :  Peşinden koşma – ayak sesi çıkararak korkutmak için koşmak
·         İssi :  (A) Sahip (B) nezle – grip olmak
·         İpdima : Önce – öncelikle
·         Hıkkık : Kas  hıçkırığı
·         Tombazlak :  Takla atmak
·         Meccanen :  Şahsen
·         Garagasbennek :  Ayak direme ,inat etmek
·         Zakın,Zakın kala :  benden uzak dursun 
·         Hömermek : Kaş çatmak ,kararmak
·         Ebize : Uyuntu davranış..elinden iş gelmeyen
·         Golan : Yün veya kıldan dokunmuş yassı ip
·         Elgama :  Beceriksiz
·         Eksiranı :hamur sıyırmada kullanılan demir alet ..  spatula
·         Böğet :  Bent veya doğal su birikintisi,havuz
·         Çıvgın :  İnce  yapılı söğüt veya kavak ağacının dalı
·         Deşdüğen evi : Dağlarda veya bahçelerde yağmurdan veya güneşten  korunmak için yapraklı ağaç dalından yapılan mini barınak
·         Siydirmak : bir kaptan suyun sızması
·         Cimbitlemek  : iki tırnak arasına bir nesneyi sıkıştırmak.veya bir zerreyi  iki tırnak arasına almak
·         Cırnak  :  Tırnak
·         Cıngırlak  :  Çavdırma benzeri  bir ağacın yaklaşık bir metre yükseklikteki ağacın üzerine konulup iki kişinin ağırlık ve denge sağlayarak bindiği her yöne hareketli bir salıncak türü
·         Sepen  :  Karla karışık yağmur
·         Gırkma  :  İnsan saçları veya küçük baş ayvanların tüy veya kıllarının kesilmesi işlemi
·         Bulgurcuk  :  Dolu yağması
·         Cingildeme  : sesli nazlanmak
·         Yüklük : Yorgan yastık dolabı
·         Gupay : Bir köpek cinsi
·         Cağışdamak  : Naylon ,kağıt veya guru ağaç yapraklarının  kişilerin veya rüzgarın etkisiyle çıkardığı sesler
·         Pasaf  : abartılı veya yalan konuşmak
·         İr  : Gece yarısı yenen yemek veya sahur yemeği
·         Yülemek :  balta,kazma vb. aletlerin bileğileme işlemi
·         Gıcımak :  balık ve arı gibi hareketli varlıkların sağa sola ürkerek hareketlenmesi hali
·         Gırcılamak  : Tipi şeklinde yağan kar
·         Üsgüf  :  Kusmak
·         Gırıntı  : Kuru yemişler
·         Öteberi  : Yiyecek ,m içecek,giyim,kuşam veya küçük eşyaları dolaylı tarif etme şekli
·         Belerme  :  Bir yere veya bir kişiye anlamsızca keskin bakış
·         Dürü :  Gelin ’in Damat evine getirdiği hediyeler bütünü
·         Martaval :  anlamakta zorlanan kişilik hali
·         Gicişme  :  Kaşınma
·         Yıldızıkırmak  : olduğu yerden hızlıca uzaklaşmak,kaçmak,
·         Gırcık : Oyun bozan.sözünde durmayan
·         Uluk : İşini Temiz yapmayan kişi
·         Sadana :  Zayıf kişi ,Pasiflik
·         Busana : Çok soğuk ev
·         Gıymık : Az .
·         Çıymık : Ağaç lifleri veya çıranın yarılırken kopan ince parçaları
·         Gıydırmak : Nazlanmak ,cilveli naz
·         Tengitmek  : Tekerin veya  bir nesnenin yuvarlatılması hali
·         Olçum : Züppe , caka ,Gösteriş
·         Demşek : Geveze ,boş konuşan dengesiz tavırlı insan
·         Mavru : Ham meyva,olgunlaşamamış
·         Gurbiş : Kurbağa
·         Ganere :  Aç ,sefil veya sokak köpekleri
·         Dilik : Kesilmiş ,biçilmiş
·         Dilme : Taze fasülyenin yan kısmından ince kesilmiş hali
·         Kösüre : Zımpara taşı
·         Çirik : Keçe
·         Susuramak : Susuzluk hali
·         Çelki : Çardak
·         Bislancık : Kertenkele
·         Kütük : Kurumuş odun , omaca
·         Dastar :  Eşarp
·         Avkalamak : Çitilemek
·         Çevre : Pamuk bezden yapılmış peçete büyüklüğündeki bez parçası
·         Küsük : Kapı kilitleme aparatı
·         Eşmek : Çukur kazmak
·         Deşmek : karıştırmak,,Deşelemek
·         Söbü : Oval
·         Gurum : Bacada Biriken İs birikintileri
·         Gonur : Kızıla çalan Sarı renk
·         Yağır :Bir deri hastalığı hali
·         Belişmek : Bölüşmek
·         Keşik: Dönüşümlü olarak yapılan çobanlık günü
·         Küküm: Çay kahve ve benzeri içeceklerin kalıntısı
·         Eşşek  :  Yenilmiş meyvelerin çekirdekli olan kısmının kalıntısına  verilen isim
·         Batman :Yayıktan ayran alınırken kullanılan kova
·         Berianarı : İdare eder ..Eh
·         Galgımak : Zıplamak
·         Süksün : Surat , çehre
·         Sivişme : Araya sızmak,kaynak olmak,sızmak
·         Tellik : örme baş kısma giyilen giysi
·         Örme : kazak
·         Utaşmak : Yetişmek
·         Fışkın : Ağaç filizi
·         Fidi : Tek başına ,Yalınızca
·         Doşşarmak : Ayakta Durmak
·         Süzelmek : Kişinin Edalı şekilde yürümesi veya durması hali
·         Takdeleğen : Ağaç kakan kuşu
·         Kelle : Buğday başağı
·         Tapırdamak : Kişinin ayağını yere vurarak çıkardığı ses
·         Dümşük : Çalışır gibi görünmek.boş işle meşgul olma hali
·         Gıbışdamak : kişinin olduğu yerde hareket halinde olması
·         Gıbı Gıbış : kişinin ağır adımla yürümesi
·         Mıymıntı : Uyuşuk davranma hali
·         Gazan : Birikmiş çamaşırların  dereye götürülüp yıkanması
·         Sırt : Giysiler, çamaşır
·         Cılavlatma : ağaç dallarını yaprağını ayırma
·         Kavlatmak : Ağaç dalını kabuğundan soymak
·         Susa : Kestirme yol
·         Çare : Büyük veya küçük baş hayvanların doğumdan sonraki son akıntısı
·         Gars : süpürülen toz toprak birikintisi
·         Ikırcak : Tereddüt
·         Yüksünmek : Kıskanmak
·         Ötürmek : İsal olma hali
·         Sıraca : Bulaşıcı
·         Ha Zahır : Tahminim
·         Ağız Eğmek : taklit etmek
·         Eşirğenmek : özenmek .. kıskanmak aynısı olma isteği
·         Deşirmek : Toplamak
·         Gunnamak : Kedi ve köpek benzeri hayvanların yavrulaması hali
·         Şipidik : Terlik
·         Genne Abla : erkelerin kendinden yaşlı kadınlara saygı ifadesi
·         Gümrah : acar ağaç dalları..veya gelişkin,sağlıklı kişi
·         Soygun : Vefat eden kişinin üzerinden çıkarılan kıyafetler
·         Kiremit : Cenaze evinde veya civarına komşuların getirdiği yemeklerin komşular tarafından Toplu yenmesi
·         Merest:Miras
·         Çoka : Taş,çakıl parçalarının toplanıp öbek haline getirilmiş hali
·         Cırcır : Fermuar
·         Mesmet : Senit
·         Gocuk : parka
·         Dayak : Merdiven
·         Çelen : Dam saçağı
·         Namazlık : Seccade
·         Külçe : Bayram arifelerinde yapılan Üzerine pelte sürülerek Yenilen mini pide benzeri tatlı
·         Kişniş : Kuru üzümün mini taneli kısmı
·         Evtik-Sivtik : Boş durmamak için lüzumlu veya lüzumsuz iş yapma hali
·         Avar : Sebze ekilmiş halde bulunan bahçe
·         Beri Anarı : İdare eder, Kıyaslama
·         Bitkin : Pekmezin katılaşmış hali
·         Boydak : Yürüyerek bir yere gitmek
·         Allangirli : Çetrefilli
·         Arbışmak : Tırmanmak..sürünmek
·         Horanta : aile  içindeki kişiler
Blogger tarafından desteklenmektedir.